Financování energeticky úsporných projektů ze zaručených úspor

ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC) představuje metodu, na základě které firma energetických služeb (FES) nabízí na klíč komplexní služby s cílem snížit spotřebu energie v objektu zákazníka. Služby zahrnují energetickou analýzu, návrh projektu, instalaci zařízení, výcvik obsluhy, pravidelnou údržbu a financování projektu. FES dostane za své služby zaplaceno jen tehdy, přinese-li projekt úspory energie. Smlouva se běžně uzavírá na 4-8 let. Během této doby se FES a zákazník dělí o částku, která představuje úsporu nákladů na nákup energie. FES musí ze svého podílu uhradit splátky úvěru (pokud není projekt financován z jejích zdrojů) a vlastní náklady; případný zbytek představuje její zisk.

Implementace EPC probíhá v šesti krocích:

 • Identifikace oblastí neefektivního užití energie (analýza účtů za energii v  posledních letech, výkresů budov, provozu)
 • Návrh opatření na úsporu energie (investiční, organizační)
 • Instalace a zprovoznění zařízení
 • Výcvik obsluhy
 • Kontrola, údržba a opravy zařízení
 • Měření spotřeby energie a stanovení úspor

EPC se liší od tradičních postupů ve čtyřech základních bodech.

Za prvé, FES je jediným odpovědným dodavatelem celého projektu (včetně financování). Zákazník uzavírá smlouvu pouze s ní. FES je odpovědná za management celého projektu.
Za druhé, FES je v průběhu tvorby projektu v  neustálém kontaktu se zákazníkem, jednotlivé návrhy a varianty s ním konzultuje a bere ohled na jeho přání a požadavky.
Za třetí, FES na sebe přebírá plnou odpovědnost za úspěšnost projektu, je placena pouze z  úspor energie, které projekt přinese. FES zaručuje, že úspory energie budou tak vysoké, aby pokryly během stanoveného období veškeré náklady projektu.
Za čtvrté, FES celý projekt financuje. Pokud FES použije vlastní finance, zákazníkovi nevzniká dluh v tradičním pojetí. Zákazník platí jen tehdy, když je dosaženo úspor. V případě využití jiných finančních zdrojů by zákazník mohl být v pozici dlužníka, ale na rozdíl od klasického úvěru je FES povinna doplatit rozdíl, pokud úspory energie nejsou dostatečné.


EPC přináší zákazníkovi řadu výhod:

 • zákazník - spotřebitel energie - nemusí na projekt vynakládat žádný kapitál. Potřebné zdroje na úhradu energeticky úsporného projektu mu přinese projekt samotný, zákazník použije na splátky budoucí dosažené úspory energie
 • podstatné (až 30%) snížení spotřeby energie
 • snížení dalších provozních nákladů, zejména nákladů na údržbu a provoz zařízení
 • zlepšení pracovního prostředí
 • při výměně technologií souvisejících s výrobou zvýšení kvality produkce
 • shodná motivace zákazníka i firmy energetických služeb dosáhnout co nejvyšších úspor

Tisknout


Rychlý kontakt

M.E.E.R.R.A., o.s.
Velké náměstí 1
500 03 Hradec Králové
info@meerra.eu

Reference

ČLENOVÉ EXPERTNÍHO TÝMU M.E.E.R.R.A., o.s.:

Dr. Ing. Veneta Zlatareva - tel.: 723 569 551
Ing. Plamen D.Penkov,CSc. - tel.: 606 920 074
Ing. Jan Vileta, CSc. - tel.: 737 225 500
Ing. Ladislav Hapl, CSc.


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS