Reference

ČLENOVÉ EXPERTNÍHO TÝMU M.E.E.R.R.A., o.s.:

Dr. Ing. Veneta Zlatareva
Ing. Plamen D. Penkov, CSc.
Ing. Jan Vileta, CSc.
Ing. Ladislav Hapl, CSc.


Dr. Ing. Veneta Zlatareva

-    vedoucí expertního týmu M.E.E.R.R.A., o.s.

Kontakt: veneta.zlatareva@meerra.eu, tel.: 723 569 551

Kvalifikační předpoklady:

2009                kurz projektového managementu MŽP pro oblast dotace

2008                oprávnění ke zpracování průkazu energetické náročnosti

2003                osvědčení o zapsání do Seznamu energetických auditorů vedeném MPO, osvědčení č. 0193

2000                Certifikát Evropských podnikatelských znalostí Evropské asociace hospodářských komor č.921/099/2000

1992 – 1996    Dr. – doktorská disertační práce ve vědním oboru Technika prostředí, ČVUT v Praze

1977 – 1982    Ing. - ČVUT v Praze

Reference:

-    v rámci své činnosti auditor zpracovával:

Energetické audity (výběr)

pekárny Michle – Praha, zotavovna MV ČR Přední Labská, Lázně Kynžvart, Depozitáře PM Národního muzea, České muzeum hudby, Dům s pečovatelskou službou a obytné objekty v Benešově, Rehabilitační ústav Kladruby, místodržitelský letohrádek „Královská obora“ Praha, DELTA PEKÁRNY Brno atd.

Energetické audity vč. průkazů energetické náročnosti (výběr):

objekty vojenského letiště MO ČR v  Pardubicích, ZŠ Trhový Štěpánov, Muzeum loutek a cirkusu - Prachatice, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové, Český statistický úřad - ústředí, SFDI – hlavní budova, MS Trhový Štěpánov, osm objektu v majetku města Kyjov a mnoho dalších.

Samostatné průkazy energetické náročnosti podle §6 zákona 406/2000 v platném znění a vyhlášky MPO č. 148/2007, průkazy za účelem stavebního řízení (výběr): 

Národní památník Vítkov,  multifunkční  sál Dolní Hbity, mezinárodní letiště Praha, objekty Ministerstva obrany VUSS  Litoměřice – objekty v Litoměřicích, v Ústí nad Labem, v Žatci  atd..

Technické analýzy energetické náročnosti, studie energetické náročnosti, studie proveditelnosti (výběr):

Dům pro péči o matku a dítě (studie + návrh EPC) Podolí, vzdělávací centrum Ostrov u Karlových Var, sportovní areál ČSTV Strahov (audit + studie + návrh EPC), Psychiatrická léčebna Kosmonosy (studie + návrh EPC), MEOPTA Přerov (studie + návrh EPC) atd.

Účast na EA v oblasti OZE, fotovoltaické elektrárny – audit pro získávání bankovního úvěru (výběr)

Fotovoltaický solární park Třebeš - Hradec Králové; FVE Žabčice u Brna, P=5,5 MWp; FVE Uherský Ostroh, P=1 MWp; FVE Havlíčkův Brod, P=0,368 MWp; FVE Kačice I+II+II, P=1,7 MWp;FVE – střešní systém ZŠ Městys Ševětín, P=83,25 kWp atd.

Studie proveditelnosti a energetický audit pro potřeby dotací z MPO:  Malá vodní elektrárna Červený Mlýn 

Energetické audity a technické posudky pro SFŽP a MPO za účelem získávání dotace:

pasivní rodinný dům Čerčany, ZŠ Načeradevec (audit + průkaz + posudek pro SFŽP), obytný dům Tererova Praha, pasivní RD Nouzov, aktualizované energetické audity + průkazy + posudky pro objekty v Benešově, RD manželů Haškových, Praha a mnoho dalších.

Členství:

-    člen Asociace energetických auditorů ČR od r. 2003
-    nezávislý energetický auditor zapsaný v Seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu


Ing. Plamen D. Penkov, CSc.

-    člen expertního týmu M.E.E.R.R.A., o.s.

Kontakt: plamen.penkov@meerra.eu, tel. 606 920 074

Kvalifikační předpoklady:

od 2009         mechanik elektrotechnických zařízení (obor 26-52-H/004) – SSOŠ a SOU BEAN Praha, odborná způsobilost v elektrotechnice: §6, vyhl. č. 50/1978 – činnost pracovníka znalého s vyšší kvalifikací pro samostatnou činnost na elektrických zařízeních do 1000 V 

od 2003           licence energetického auditora v Seznamu MPO ČR, licence č. 187 (Seznam energetických expertů, které mohou provádět a zpracovávat energetický audit, průkazy energetické náročnosti budov, kontroly účinností kotlů a kontroly klimatizačních systémů)

1999 – 2004   absolvoval školení: Sales Engineering in EPC – Switzerland (1999, 2000, 2002, 2005), Praha (2001);  EE & PA Management in EPC– Switzerland, Germany (1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005);  Project Management in EPC – Sweden (2000), Hungary (2008); kurzy pro Energetické Auditory – ČR (1999-2003); Business development and Project Management in Performance Contracting – Belgium (2007)

1995 – 1996    Postgraduální kurz, Univerzita Kl. Ochridsky - Marketing, reklama a styk s veřejností (PR)                 

1991 – 1992    CSc. – ČVUT v Praze, Specializace: Energetické stroje a zařízení (TZB)

1976 – 1981     Ing. – ČVUT v Praze, Specializace: Energetické stroje a zařízení (TZB)

Reference:

-    v rámci své činnosti auditor zpracovával:

Energetické audity:

Univerzita JE Purkyně Ústí nad Labem, Skladový areál Líbeznice u Prahy – rekonstrukce centrální plynové kotelny na tuhá paliva s využitím biomasy, Areál MBU AV ČR Praha, Delta Pekárny Brno, Pekárna Odkolek (Praha, Chomutov), Mrazírna Odkolek Chomutov, objekty Ministerstva spravedlnosti ČR (Bory, Pracov), objekty MŠ Praha 17, Elektrárna Příbram - využití biomasy, Plavecký stadión Praha Podolí, Hotel Praha, objekty v majetku města Rakovník (MÚ, 3 objekty ZŠ a 4 objekty MŠ, Zimní stadión, Plavecký bazén, Sokolovna), Psychiatrická léčebna Dobřany, BOSAL ČR, spol. s r.o. – Brandýs nad Labem, Honeywell závod – Brno, Kimberly – Clark, spol. s r.o. – Jaroměř

Energetické audity pro SFŽP:

SPŠD Křimice Plzeň, SOUS Novovysočanská Praha, ZŠ a MŠ Nové Strašecí, ZŠ Chachrov, ZŠ Lomnice, ZŠ Březova, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, 4 x objekty PL Jihlava, ZŠ a Polikliniky MČ Praha 13, 2 x ZŠ Vysoké mýto, 10 objektů TU Liberec

Energetické audity v oblasti obnovitelných energetických zdrojů

Malé vodní elektrárny (MVV): MVV Dlouhá Třebová, P=20 kW

Fotovoltaické elektrárny (FVE):

FVE Solar Park Třebeš – Hradec Králové, P=2,218 MWp; FVE Žabčice u Brna, P=5,5 MWp; FVE – roof system Poliklinika Lípa – Praha 13 – Stodůlky, P=35,1 kWp; FVE – roof system Radnice – Praha 13 – Stodůlky, P=10,125 kWp; FVE – roof system AGRA Liblice, P= 46,92 kWp;  FVE Solar Park Kačice (KI+KII+KIII), P=2,7 MWp; FVE Benátky nad Jizerou, P=3,9 MWp; FVE - Solar Park Mimoň, P=30 MWp (FVE Annuity 1, FVE Annuity 2, FVE Twinsolar, FVE Neoenergy, FVE Pharmea, FVE Boreček I, FVE Boreček II, FVE Sun Power Group, FVE North Energy, FVE Etalon Power, FVE Slip Invest, *FVE Annuity Czech, …); FVE Solar Park Skalice u České Lípy, P=3 MWp (FVE Leopard Plus, FVE Speculum, FVE Sunatwork, atd); FVE Letkov, P=10 MWp; FVE Dolní Bousov, P=3,312 MWp; FVE Kramolín, P=3,0 MWp; FVE Zabrušany, P=5,8 MWp; FVE Helvíkovice, P=9,0 MWp

The expertise of the business plan construction - Česká Republika:

11x FVE na střechách Nákupních parků na území ČR (1x objekt Děčín, 1x objekt Pardubice, 1x objekt Pelhřimov, 1x objekt Přerov, 1x objekt Tábor a 6x objekt Opava), FVE Emi Energy, P=5,007 MWp

The expertise of the business plan construction - Slovenská Republika:

FVE Biskupice 2 – 5, SK, P = 4,104 MWp; FVE Hladký majer I – IV, SK, P = 4,104 MWp; FVE Ľadovo, SK, P = 20,026 MWp; FVE Jastraba (1 – 5), SK, P = 5 x 1,0 MWp

Technical Dew Diligence pro banky: VOLKS BANK – Slovenská republika

Studie proveditelnosti v oblasti obnovitelných energetických zdrojů: MVE Červený Mlýn, P = 0,999 MWp

Studie proveditelnosti v oblasti energetické účinnosti:

MEOPTA Přerov, a.s.; Explosia, a.s. – Pardubice; 4 věznice v České republice; Nemocnice s poliklinikou – Česká Lípa; BANTA GLOBAL – TP Brno, Small Water Power Plants

Předběžné a detailní energetické analýzy potřebné k uskutečnění energeticky úsporných projektů financované formou EPC - Energy Performance Contracting:

4x objekt ZŠ Praha 12, 3x ZŠ Rakovník, ZŠ Brno, Psychiatrická léčebna Dobřany, Zimní stadión Slaný, DELTA Pekárny (Brno, Plzeň, Nymburk), DPMD Praha, Areál Explosia, a.s. – Pardubice, BANTA GLOBAL - TP Brno

Členství:

-    člen Asociace energetických auditorů ČR
-    člen společnosti pro techniku prostředí ČR
-    člen Asociace energetických manažerů ČR
-    nezávislý energetický auditor zapsaný v Seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu


Ing. Jan Vileta, CSc.

-    člen expertního týmu M.E.E.R.R.A., o.s.

Kontakt: vileta@centrum.cz, tel.: 737 225 500

Kvalifikační předpoklady:

2008                oprávnění vypracovávat průkazy energetické náročnosti

2002                oprávnění provádět energetické audity, je zapsaný v Seznamu energetických auditů MPO

1980                CSc. – disertační práce v oboru Stavba energetických strojů

1968 – 1969    absolvent postgraduálního studia Parní elektrárny s bloky velkých výkonů

1964                  Ing. – ukončené vysokoškolské vzdělání na VŠSE (dnes Západočeské univerzitě) ve specializaci Tepelně energetická zařízení, zaměření Konstrukce a provoz strojů a zařízení

Reference:

-    v rámci své činnosti auditor zpracovával:

Energetické audity – více než 100 energetických auditů pro výrobní podniky, občanské budovy, státní instituce:

DELTA pekárny, Divadlo J. K. Tyla Plzeň, Borská věznice, Sportovní centrum Brandýs, areál DP hl. m. Prahy – Divize autobusy, garáž Kačerov, areál Sportovního centra Nymburk, Mikrobiologický ústav AV ČR, SOŠ, SOU, OZ a praktická škola a areál školy Nejdek, areál Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje se sídlem v Kladně, Hotel Praha a.s., Česká republika MV, ZŠ Postoloprty, HZS, hotely, nemocnice atd.

Studie energetické náročnosti výrobních objektů a areálů určených pro rozhodování Top managementů: DP hlavního města Prahy, EXPLOSIE a.s. Pardubice, atd.

Odborné posudky pro dotační tituly Zelená úsporám a pro Operační programy MPO a MŽP (několik desítek posudků pro fyzické i právnické osoby)

Průkazy energetické náročnosti budovy dle Vyhlášky MPO č.148/2007 Sb., Energetické štítky obálky budovy dle ČSN 73 0540-2/2007 (několik desítek průkazů a štítků pro fyzické i právnické osoby)

Členství:

-     zakládající člen Asociace energetických auditorů ČR
-     nezávislý energetický auditor v Seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu

 


Rychlý kontakt

M.E.E.R.R.A., o.s.
Velké náměstí 1
500 03 Hradec Králové
info@meerra.eu

Reference

ČLENOVÉ EXPERTNÍHO TÝMU M.E.E.R.R.A., o.s.:

Dr. Ing. Veneta Zlatareva - tel.: 723 569 551
Ing. Plamen D.Penkov,CSc. - tel.: 606 920 074
Ing. Jan Vileta, CSc. - tel.: 737 225 500
Ing. Ladislav Hapl, CSc.


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS