24.08.2016 10:04

Střešní elektrárny dostávají Zelenou (úsporám)

Bytové domy mohou získat podporu 12500 Kč/kWp pro střešní instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) na jedno číslo popisné. Rodinné domky to mají složitější. Získání podpory je podmíněno splněním požadavků programu Nová zelená úsporám, podoblast C3.3-6. Při stále klesajících pořizovacích nákladech střešních panelů se dá očekávat, že zájemců o samovýrobu elektřiny ze slunce bude přibývat. Podle Miroslava Vítka z ČVUT klesla během pěti let prodejní cena fotovoltaických panelů (FVP) zhruba na polovinu původní ceny. V roce 2006 stál kWp asi 100 tisíc korun, v roce 2011 asi 50 tisíc korun a v roce 2016 zhruba 25 tisíc korun. Cena kompletních instalací je na tom podobně. Do budoucna se dá očekávat, že pokles pořizovacích nákladů panelů pro střešní užití nebude více než 20%. Podle obecných principů trhu a vývoje technologií půjdou ceny panelů dolů a účinnost výroby nahoru.

Motivace může být různá

Dnes instalované výrobny FVE již žádnou provozní dotaci nedostávají (nemají povinný výkup ani zelený bonus). Co kromě ekonomických faktorů by mělo zákazníky motivovat k tomu, aby si pořizovali střešní panely a vyráběli si elektřinu? "Promární motivací lidí zřejmě bude snaha po ekologickém chovaní, dalším hlediskem je samozřejmě podmínka trvání návratnosti investičních nákladů za dobu životnosti FVE. Pro alternativně smýšlející to může být větší nezávislost na tzv. velké energetice. Návratnost investice musí být založena na úspře ceny za silovou elektřinu a adekvátních platbách za služby distribučních sítí vztažených k odběru ze sítě. Neměla by to být dotace hrazená lidmi bez možnosti vlastní výroby, jak tomu je v dnešní tarifní struktuře. Vždy by však měl zákazník platit náklady za služby, které požaduje a v systému vyvolává. Decentrální výrobce na jedné straně tyto instalace velmi často vyvolávají potřebu dalších investic v sítích v souvislosti s regulací napětí," říká Jiří Procházka, ředitel sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy EGÚ Brno.

Návratnost investice jako kritérium

"Parametry, které nejvíce ovlivní návratnost střešních FVE, jsou výše investice a ceny, které zákazník platí za odběr ze sítě skládající se z ceny silové elektřiny, ceny příspěvku na POZE a ceny za použití sítí. Ve stávající tarifní struktuře vychází průměrně návratnost FVE s vyšší mírou uplatnění výroby kolem 13 až 15 let. Vždy však záleží na uvažovaných parametrech nutných k posouzení po dobu životnosti - investiční náklady, roční doba využití maxima s poklesem účinnosti se stářím, tedy uplatněná výroba, celkové ceny elektřiny a další,"vysvětluje Jiří Procházka.

Vyšší ceny silové elektřiny

Kromě poklesu cen panelů by návratnosti investice pomohla i vyšší cena silové elektřiny, kterou by samovýrobci mohli dodávat di sítě a inkasovat za dodávky. "Vývoj cen silové elektřiny je dnes velmi obtížné předpovídat právě pro skutečnosti, že je tento trh deformován politickými rozhodnutími. Prostou analýzou je možné odhadnout, že pro shodnou návratnost nově budovaných FVE v NTS by investice musely poklesnout o cca 33% a současně by cena silové elektřiny musela vzrůst o cca 60%, což je prakticky nereálné, neboť cena neodpovídá cenám elektřiny, dosahovaným na trhu před finanční krizí, tj. před rokem 2009," uzavírá Jiří Procházka.

Více k dotačním podmínkám pro rodinné domy na www.novazelenausporam.cz

zdroj:

GROZMANOVÁ, Irena. Střešní elektrárny dostávají Zelenou (úsporám). Magazín vydavatelství Economia. Praha 8: Economia, 2016(Duben), 28 - 31. ISSN 1213-7693.

Tisknout


Rychlý kontakt

M.E.E.R.R.A., o.s.
Velké náměstí 1
500 03 Hradec Králové
info@meerra.eu

Reference

ČLENOVÉ EXPERTNÍHO TÝMU M.E.E.R.R.A., o.s.:

Dr. Ing. Veneta Zlatareva - tel.: 723 569 551
Ing. Plamen D.Penkov,CSc. - tel.: 606 920 074
Ing. Jan Vileta, CSc. - tel.: 737 225 500
Ing. Ladislav Hapl, CSc.


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS