29.09.2015 13:41

Jak změnit dodavatele energií krok po kroku

Změnu dodavatele usnadnila novela energetického zákona, která platí od letošního 18. srpna. V případě, že dodavatel uvažuje o zvýšení cen elektřiny nebo plynu nebo o změně smluvních podmínek, mohou zákazníci odstoupit od smlouvy a zdarma přejít k jiné společnosti.

Na co si dát pozor při změně dodavatele elektřiny

1. Pečlivě si spočítejte, zda se vám změna vyplatí.

2. Porovnávejte nejen cenu, ale i obchodní podmínky.

3. Podle výpovědní lhůty stanovte vhodné datum přechodu k novému dodavateli.

4. Před podpisem smlouvy ji důkladně prostudujte.

5. Výpověď stávající smlouvy za vás může vyřídit obchodník, pokud mu dáte plnou moc.

6. Po uplynutí výpovědní lhůty vám již dodává energii nová společnost.

7. Zkontrolujte si první závěrečné vyúčtování a přesměrujte platbu za energii na nového dodavatele.

Na trhu se neustále navyšuje počet dodavatelů energií. Podle údajů operátora trhu OTE jich je nyní přibližně padesát. Je tedy z čeho vybírat. Experti však varují před neuváženou volbou. Ne všechny společnosti totiž hrají fér.

Pozor na podvodníky

Některé energetické společnosti nabízejí svým zákazníkům mimořádné nabídky, jejichž podpisem se zavážou k několikaletému odebírání energií. Při odstupu od smlouvy však zákazníci přicházejí o smluvené výhody, které musí zpětně doplatit. Tato částka může dosahovat až několikatisícové částky i vlivem smluvních dodatků.

Z čeho se skládají ceny energií?

Cena elektřiny i plynu je složena z více částí. Můžeme ji rozdělit na regulovanou a neregulovanou část. Výše regulované části, zahrnující například distribuci, stanovuje Energetický regulační úřad. Druhou složkou je cena komodity jako takové. Tu utváří trh a stanovuje dodavatel.

Na vytápění a ohřev vody využije průměrná domácnost až 80 procent celkové spotřeby energií. Kolik můžete ušetřit záleží i na typu energie. Při změně dodavatele elektřiny lze ušetřit nejvýše 6 procent. V případě plynu se změna vyplatí více. S výjimkou Prahy a jižních Čech je možně srazit účet až o 10 procent. Dodavatele plynu a elektřiny však nemůžete měnit jak se vám zachce, ale jen jednou za šest měsíců.

Jak na to u elektřiny

Při změně dodavatele elektřiny se nemusíte obávat výměny sítě. Vedení vlastní dodavatelská společnost, ale zákonem je stanoveno, že může být využíváno jakýmkoli distributorem. Pokud se tedy rozhodnete pro nového dodavatele, změní se vám jen obchodní podmínky.

Nejprve byste si měli zjistit, zda se vám změna vůbec vyplatí. Z faktury posledního závěrečného vyúčtování elektřiny se dozvíte distribuční sazbu vašeho dodavatele, kterou porovnáte s konkurenčními dodavateli.

Při mapování nabídek se nezaměřujte jen na cenu (vyhledejte si vždy aktuální ceník), ale i na spolehlivost a podmínky dodávek i ukončení smlouvy, na zkušenosti dodavatele či na bezplatné služby, které vám jsou nabízeny.

I když je změna dodavatele ze zákona bezplatná, některé společnosti si účtují tzv. aktivační poplatek. Zejména v případech, kdy vás osloví prostředník a nekomunikujete přímo s dodavatelem. I ten však musíte vzít v potaz při zvažování výhodnosti změny.

Na základě výpovědní lhůty stanovené ve vaší stávající smlouvě si stanovte vhodné datum počátku odebírání energií od nového dodavatele.

Součástí smlouvy o dodávce elektřiny je jak ceník, tak obchodní podmínky dodávky. Vše si důkladně před podpisem prostudujte a nebojte se požádat o vysvětlení. Nezapomeňte si pročíst i poznámky pod čarou a texty psané malým písmem, abyste se ujistili, zda vše odpovídá vámi zjištěným informacím, které vás vedly k výběru tohoto dodavatele.

Při uzavírání nové smlouvy nezapomeňte na správné uvedení všech náležitostí, jinak se vám proces přechodu prodlouží.

Při podpisu smlouvy můžete dát obchodníkovi plnou moc pro zastupování při změně dodavatele. Ten vypoví stávající smlouvu a začne plynout výpovědní lhůta, která se běžně pohybuje od jednoho měsíce do půl roku podle typu smlouvy. Během této doby vám elektřinu dodává stále původní dodavatel.

Po této době vám elektřinu začne dodávat již vámi vybraná nová společnost, o čemž byste měli být informováni. K tomuto dni se doporučuje nahlásit samoodečet. Od vašeho původního dodavatele dostanete ještě závěrečné vyúčtování.

Až obdržíte první závěrečné vyúčtování, doporučujeme vám překontrolovat celou fakturu, zejména zda je dodržena smluvená cena a domluvené podmínky. A nezapomeňte přesměrovat platbu za elektřinu na nového dodavatele.

Jak je to u plynu

Zde platí stejná počáteční pravidla jako u změny dodavatele elektřiny. Nejprve důkladně zvažte, zda se vám změna vyplatí a porovnávejte nejen nabízené konkurenční ceny, ale i smluvní podmínky. Poté v nejjednodušším případě stačí udělat dva kroky. Prvním z nich je ukončení stávající smlouvy a druhým uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu s novým dodavatelem plynu.

Žádost o ukončení stávající smlouvy je třeba podat nejpozději k termínu stanoveného ve smlouvě či obchodních podmínkách, aby nehrozily zákazníkovi právní následky.

S vámi vybraným dodavatelem uzavíráte smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, na jejímž základě vám dodavatel zajistí všechny sužby spojené s distribucí, dodávkou, přepravou či uskladněním plynu. Smlouvu uzavíráte ve většině případech nejpozději 20 dnů před dohodnutým datem dodávky energie.

Pokud se nerozhodnete pro smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, můžete uzavřít samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb. V tomto případě se jedná o smlouvu o dodávkách plynu, o distribuci plynu, o přepravě plynu a eventuálně i smlouvu o uskladňování plynu.

Podle charakteru okolností a důvodů změny dodavatale můžeme rozlišovat tři typy změn dodavatele plynu. Tzv. standardní změna probíhá v místě odběru změnou dodavatele plynu v průběhu deseti pracovních dnů a s účinností k libovolnému dni. 

V případě, že vám dodavatel nebude schopen plyn dále dodávat, máte dvě možnosti. Buď se necháte zařadit pod dodavatele poslední instance a budete odebírat plyn za regulované ceny, nebo můžete využít možnost tzv. rychlé změny dodavatele plynu, kdy si dodavatele vyberete sami. Změna však musí proběhnout do 4 kalendářních dnů od oznámení dodavatele o nemožnosti dodávky a účinnosti nabývá následující den po podání žádosti.

Poslední typ je změna dodavatele plynu formou registrace údajů. Tato možnost se týká obnovení dodávek po neoprávněném odběru plynu, dodávek pro nově připojené zákazníky, nebo jde-li o změnu zákazníka a dodavatele v odběrném místě (tzv. "přepis"). Tato změna vyžaduje deset pracovních dní a účinnosti nabývá k libovolnému dni.

Zdroj: http://byznys.lidovky.cz/jak-zmenit-dodavatele-energii-elektriny-plynu-fqk-/energetika.aspx?c=A111031_111646_energetika_apa

 

Tisknout


Rychlý kontakt

M.E.E.R.R.A., o.s.
Velké náměstí 1
500 03 Hradec Králové
info@meerra.eu

Reference

ČLENOVÉ EXPERTNÍHO TÝMU M.E.E.R.R.A., o.s.:

Dr. Ing. Veneta Zlatareva - tel.: 723 569 551
Ing. Plamen D.Penkov,CSc. - tel.: 606 920 074
Ing. Jan Vileta, CSc. - tel.: 737 225 500
Ing. Ladislav Hapl, CSc.


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS